Zending in Benin

Onze gemeente onderstent de verkondiging van het evangelie in Benin door de kerken van Gouda en Waddinxveen.