Weet wat je gelooft – serie leerdiensten 2019/2020

Weet wat je gelooft – serie leerdiensten 2019/2020

Wat geloof jij?

Hoe zou jouw antwoord op die vraag klinken? Heb je een antwoord?

Het is in deze tijd voor veel christenen niet gemakkelijk om kernachtig en helder te zeggen wat je gelooft. Waar het nog niet zo lang geleden heel gewoon was om te zeggen dat je geloofde dat ‘Jezus voor je zonden is gestorven’, daar lijkt die basis steeds vaker te smal. Ook al is het niet minder waar.

Tegelijk roepen allerlei kerkelijke discussies van dit moment (vrouw en ambt, kind en avondmaal, homoseksualiteit, en vooruit ook liturgie) vervreemding op bij velen en is er nood aan het verwoorden van de kern van het geloof. Want als we elkaar helder vinden bij die kern, dan kunnen we enig verschil van inzicht op de mindere punten gemakkelijker dragen.

Soms is de vraag ook dieper. Of je wel gelooft. Je wilt wel, maar wilt het dan ook echt onderzoeken en zeker weten. Is er echt een God? Hoe kun je dat zeker weten? En wat heb je eraan?

In het komende seizoen willen we in een serie leerdiensten de kern van het christelijk geloof opnieuw zoeken en doorleven, om zo opnieuw zekerheid te vinden in wat we van God kennen en waarin we Hem vertrouwen.

geloofWe beginnen komende zondag 22 september met het eerste verkennende thema: Ik geloof, geloof ik?! Over wat geloof jij, wat geloof is, en mag je twijfelen?

Deze serie van elf leermiddagen is voorbereid door ds. Hans-Jan Roosenbrand (predikant in Delft, Immanuëlkerk) en ds. Matthijs Biewenga (predikant in Zoetermeer, Het Kompas). Het gaat om een samenwerking tussen kerken in Delft, Pijnacker en Zoetermeer. In eerste instantie zullen Hans-Jan en Matthijs hierin voorgaan, maar in de loop van het seizoen zullen wellicht ook andere predikanten gaan meedoen.

In de serie volgen we grotendeels de lijn van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een oude belijdenis die al zo’n achttien eeuwen meegaat en een aantal belangrijke kernen van het christelijk geloof blootlegt.

 In de onderstaande tabel vind je de thema's en welke zondagmiddagdienst deze centraal zal staan.  Als er materiaal voor gebruik in kringen beschikbaar is kun je die downloaden. De laatste kolom bevat een link naar de opname van de preek van de dienst.

 

Inleiding Ik geloof, geloof ik?! 22 september

Ik geloof, geloof ik?!
Gelezen door Geert Schuurman

Blok 1: Onze God Wie is Hij dan? 13 oktober

Wie is Hij dan?
Voorganger: Matthijs Biewenga
Presentatie bij de preek:

  Is Hij er wel? 10 november

Is Hij er wel?
Voorganger: Hans-Jan Roosenbrand
Presentatie bij de preek:

Blok 2: Jezus Geboren – Zijn komen 15 december  

 God komt dichtbij
Voorganger: Matthijs Biewenga
Presentatie bij de preek:

  Geleefd – Zijn onderwijs, wonderen, koninkrijk 19 januari   

 Zijn onderwijs, wonderen, koninkrijk
Voorganger: Matthijs Biewenga
Presentatie bij de preek:

  Geleden – Verlost van wat? 16 februari  Zie materiaal bij deel 5

Verlost van wat
Voorganger: Hans-Jan Roosenbrand
Presentatie bij de preek:  

  Levende Heer 22 maart    
Blok 3: Gidsen De Heilige Geest – Die Heer is en levend maakt 19 april    
  De Kerk – Heiligen bij elkaar 17 mei    
  Gods toekomst 21 juni    
Slot De kern 12 juli