Nieuwste artikelen

WAAR TWEE OF DRIE

Wie had dat ooit gedacht, dat we in deze 40dagentijd zouden vasten van onze normale kerkdiensten en van het gewone sociale contact.

Het is even niet anders. We zullen de komende tijd - en dat zou zomaar nog wel eens even kunnen duren - andere manieren moeten vinden om ons dagelijks en wekelijks (geloofs)leven vorm te geven. Waar dat voor ons nu totaal nieuw is, is dat voor andere kerkgemeenschappen wereldwijd volstrekt normaal. Wat dat betreft hoeven we ook niet bij de pakken neer te zitten.

Deze tijd leert ons om te zoeken naar vormen van kerk-zijn die nu passen. Waar de gewone kerkdienst en kring niet meer kunnen, zijn er gelukkig andere manieren om elkaar te vinden en bemoedigen. Wat dat betreft is de techniek op dit moment een grote zegen!

Als plaatselijke kerken in Delft, Pijnacker en Zoetermeer lanceren we een website met het oog op het dagelijks en wekelijks geloofsleven. Neem snel een kijkje op www.waartweeofdrie.nl. Via deze website helpen we je de komende tijd het gewone ritme van een leven met God te blijven vinden. Ook geeft het handreikingen om elkaar te blijven bemoedigen. Nieuwe manieren om dagelijks, wekelijks en op zondag elkaar en God te ontmoeten.

Weet wat je gelooft – serie leerdiensten 2019/2020

Wat geloof jij?

Hoe zou jouw antwoord op die vraag klinken? Heb je een antwoord?

Het is in deze tijd voor veel christenen niet gemakkelijk om kernachtig en helder te zeggen wat je gelooft. Waar het nog niet zo lang geleden heel gewoon was om te zeggen dat je geloofde dat ‘Jezus voor je zonden is gestorven’, daar lijkt die basis steeds vaker te smal. Ook al is het niet minder waar.

Tegelijk roepen allerlei kerkelijke discussies van dit moment (vrouw en ambt, kind en avondmaal, homoseksualiteit, en vooruit ook liturgie) vervreemding op bij velen en is er nood aan het verwoorden van de kern van het geloof. Want als we elkaar helder vinden bij die kern, dan kunnen we enig verschil van inzicht op de mindere punten gemakkelijker dragen.

Soms is de vraag ook dieper. Of je wel gelooft. Je wilt wel, maar wilt het dan ook echt onderzoeken en zeker weten. Is er echt een God? Hoe kun je dat zeker weten? En wat heb je eraan?

In het komende seizoen willen we in een serie leerdiensten de kern van het christelijk geloof opnieuw zoeken en doorleven, om zo opnieuw zekerheid te vinden in wat we van God kennen en waarin we Hem vertrouwen.

Lees meer...